Pompa ciepła

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

 • ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza)
 • podgrzewaniu wody użytkowej
 • gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki)
 • przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
 • klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń)
 • chłodnictwie

W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest "wypompowywane" z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń "wypompowuje" ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Źródła energii cieplnej dla pompy ciepła

Pompy ciepła moga pobierać energię z różnych źródeł.

 • grunt
 • woda gruntowa
 • powietrze
 • zbiornik wodny
 • ścieki przemysłowe
 • procesy technologiczne (obróbka cieplna)

Film pokazuję zasadę działania pompy ciepła